Friday, 22 February 2013

"Wierszem po mapie" - zbiór wierszy napisanych przez Agnieszkę Frączek wydało Wydawnictwo AWM. / "Wierszem po mapie" - the collection of poems written by Agnieszka Frączek published by AWM.

Moje wzorki przeniknęły kiedyś do zaprojektowanej przeze mnie książeczki dla dzieci o śmiesznych nazwach miejscowości. 
Poniżej kilka ilustracji. Polecam!
 / My ornaments and pattern I used to design picture book for children about funny names of the villages for example Kissing.  
Few illustrations below.